Zakład świadczy usługi w zakresie:

  • konserwacja,przeglądy,naprawy i remonty podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
  • badania ciśnieniowe gaśnic /UDT/
  • wykonywanie pomiarów wydajności wodnej hydrantów i sieci wodociągowej.
  • przeprowadzanie badań ciśnieniowych węży hydrantowych.
  • wyposażenie zakładów w sprzęt ppoż.
  • oznakowanie ppoż i ewakuacyjne.
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu uruchamiania gaśnic i agregatów wraz z użyciem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

 

 Wszystkie czynności są wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami.

Zakład posiada uprawnienia autoryzacyjne do przeprowadzania w/w.

Zakład posiada urządzenia pomiarowe spełniające wymagania Polskich Norm.

Po przeprowadzonym przeglądzie pozostawiamy Protokół wykonanych prac.

W przypadku dłuższej Współpracy przejmujemy obowiązek przestrzegania terminów  przeglądów, badań.

Zapraszamy do zapoznania się z  posiadanymi przez nas Certyfikatami.